Registax

test1 test2 test3 test4 test5

A legjobb képek százalékos kiválasztásának hatása a képminőségre. 1667 képből rendre a legjobb 5%, 10%, 20%, 40% és 80% lett kiválasztva. Ahogy a zaj csökken, úgy tünnek el a részletek.

The effect of selecting the percentage of the best images to the image quality. From 1667 images the best 5%, 10%, 20%, 40% and 80% was selected respectively. As the noise decreases so disappear the details.


Határmagnitudó / Limiting magnitude

Határmagnitudó mérés, Hold mentes éjszakán az MV Lyr változócsillag környékéről. A magnitudó értékeket az AAVSO MV Lyr keresőtérképéről vettem. Távcső: 250/1200 Skywatcher Newton. Kamera: Point Grey Flea 2, maximális erősítés. Mindegyik kép 10-10 nyers kép DeepSkyStacker programmal összeadva, dark frame levonva. Flat field kép nélkül.

Limiting magnitude measurement, on Moonless night around the MY Lyr variable star. Magnitude values were read from AAVSO variable star chart. Telescope: 250/1200 Skywatcher Newton. Camera: Point Grey Flea 2, max gain. All images made from 10-10 raw images added by DeepSkyStacker, dark frame subtracted. No flat field image was applied.

limit1

10 sec expozíciós idő.

10 seconds exposure time.

limit2

20 sec expozíciós idő.

20 seconds exposure time.

limit3

42 sec expozíciós idő.

42 seconds exposure time.

limit4

A következő éjszakán 1.75 fps videót készítettem. 110 képkocka, darabonként 522 msec integrálási idővel.Registaxxal feldolgozva.

On the next night 1.75 fps video was made. 110 image frames 522 msec integration time for each. Processed with registax.

limit5

AAVSO keresőtérkép.

AAVSO finder chart.


Látómező / Field of view

Távcső: 250/1200 Skywatcher Newton. Kamera: Point Grey Flea 2. Közvetlen fókuszban.

Telescope: 250/1200 Skywatcher Newton. Camera: Point Grey Flea 2. In direct focus.

FOV: 13.75' * 10.34' .

Res: 0.8" * 0.8" .