2018. július 19.

jupiter 23

Alacsonyan.

Low in the sky.


2018. július 1.

jupiter 22

A Nagy Vörös Folttal, rossz légköri viszonyok között, alacsonyan.

With GRS, bad seeing, low in the sky.


2018. május 26.

jupiter 21

A Nagy Vörös Folt, Io és Europa.

With GRS, Io, and Europe.

jupiter 19 jupiter 20

A Jupiter infravörösben az állóképen es egy forgási kép, 2x Barlow és sárga színszűrőn át.

The Jupiter in infrared and an animation with 2x Bralow and a yellow color filter.


2018. május 13.

jupiter 17
A Nagy Vörös Folt befordul.
GRS is turning into view.
jupiter 18
A fenti kép ZIP-be tömörített AVI fájlja
Zipped AVI file of the image above.

2016. június 20.

jupiter 16

A Nagy Vörös Folttal.

With GRS.


2016. május 9.

jupiter 15 jupiter 16

Az Io éppen készül elbújni a Jupiter mögött. Az állóképen még éppen látszik. Az animáció 3 képből készült 5 perces időközökkel.

The moon Io is about hiding behind Jupiter. The animation was created from 3 frames with 5 minutes time differences.


2012. október 21.

jupiter 3

A jupiter teljes tengely körüli forgását örökítettem meg 2012 október 21-ről 22-re és 22-ről 23-ra virradó éjszakán. A láthatóság a két ejszakán eltérő volt, ezért a filmen hirtelen minőségromlás látható. A sorozat ott kezdődik, ahol egy pillanatra egy hold feltűnik a bal felső sarokban 11 óránál.

The full rotation period was recorded on the nights 21-22 October 2012 and 22-23 October. The seeing was different on these nights so a degradation can be discovered in the quality of images. The sequence starts where on moon of the Jupiter appears for a short snap in the upper left corner at 11 o'clock.


2011. szeptember 25.

jupiter 11


2011. szeptember 5.

jupiter 12

Az új Point Greay Flea2 kamerával.

Created with the new Point Greay Flea2 camera.


2011. augusztus 14.

jupiter 10


2010. október 9.

jupiter 9


2010. szeptember 22-24.

jupiter 15

Teljes körülfordulás három éjszakán rögzítve.

Full rotation during 3 nights.


2010. szeptember 21.

jupiter 7 jupiter 8

Különböző oldalak. A Déli Egyenlítői Sáv (SEB) ez időben alig látszott.

Different faces. The South Equatorial Belt (SEB) could be hardly seen at this time.


2010. augusztus 10.

jupiter 14

Jupiter, elötte a Io.

Jupiter an Io in front of it.


2009. augusztus 19.

jupiter 2

Három jupiterhold öt okkultációs eseménye látható. A Ganymedes és az Európa a Jupiter előtt, illetve árnyékaik a bolygó korongján látható, az Io pedig a Jupiter mögé kerül 2009. augusztus 19-ről 20-ra virradó éjszakán. A megörökített események sorrendben a következők:

Miután az Io eltűnt nagy szél támadt, rázta a távcsövet, és a képeken is meglátszik a minőség romlása, a megnőtt zaj. Később az idő tovább romlott, ezért a jelenség végét már nem sikerült rögzíteni.

Five occultation events of three moons of Jupiter is visible. The Ganymedes and the Europe in front of the Jupiter, their shadows on the limb of Jupiter, and the Io hiding behind the Jupiter on the night 19th-20th August 2009. The recorded events in order of appearance:

After the Io disappeared strong wind arrived, shook the telescope, is degrading effect can be seen on the images, the noise increased. Later the weather got more worse, so I couldn't record the end of the phenomenon.


2009. augusztus 15-16.

jupiter 5 jupiter 6

Különböző oldalak.

Different faces.


2009. július 27.

jupiter 4

A Nagy Vörös Folttal középen.

With the Great Red Spot in the center.


2009. július 23.

jupiter 1


2008. augusztus 2.

jupiter 0